NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT - Back to Scholl nyereményjáték

I. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.       „Nyereményjáték Back to Scool nyereményjáték promóciós játék (továbbiakban: Játékszervezője a PIREX-98 Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18.; adószám: 12358025-2-13  ; cégjegyzékszám: 13 09 124116; e-mail: info@pirex.hu) (a továbbiakban: Szervező).

2.       A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező látja el.

 

II. A JÁTÉKSZABÁLYZAT HATÁLYA

1.       Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

2.       Szervező fenntartja jogát jelen játékszabályzat módosítására. 

 

3.       JÁTÉK

Back to School nyereményjáték! 

Kedves Vásárlóink!

Örömmel jelentjük be, hogy webáruházunkban egy izgalmas nyereményjáték indul! Most minden héten fantasztikus nyereménycsomagokat sorsolunk ki azok között, akik iskolaszereket vásárolnak.

Mit kell tenned, hogy részt vehess?

Vásárolj minimum 15 000 Ft értékben iskolaszereket webáruházunkban.

Automatikusan bekerülsz a heti sorsolásba, ahol értékes nyereménycsomagokat nyerhetsz!

Mit nyerhetsz?

Minden héten egy értékes nyereménycsomagot sorsolunk ki, amely nagy segítségedre lehet az iskolakezdésben! De nem csak a diákokra gondoltunk! Lesznek olyan hetek is, amikor kifejezetten az anyukák számára állítottunk össze különleges ajándékcsomagokat. Ezekben a csomagokban értékes és hasznos meglepetések várnak az anyukákra, hogy ők is örömet szerezzenek a nyereményjátékkal.

Ne hagyd ki!

Most igazán megéri nálunk vásárolni, hiszen nemcsak minőségi iskolaszereket szerezhetsz be, hanem még nyerhetsz is! Vásárolj 15 000 Ft felett, és legyél te a következő heti szerencsés nyertesünk!

Hogyan vehetsz részt?

Lépj be webáruházunkba.

Válogass kedvedre a különböző iskolaszerek közül.

Tedd a kosaradba a kiválasztott termékeket, és győződj meg róla, hogy a végösszeg eléri a 15 000 Ft-ot. Vásárold meg a termékeket, és máris esélyed van nyerni!

Ne várj tovább, látogass el webáruházunkba, és szerezd be a legjobb iskolaszereket, miközben még egy értékes nyereménycsomagot is hazavihetsz!

Játék időtartama: 2024.06.17 – 2024.09.08.

·         hetente egy nyereménycsomag kerül kisorsolásra az alábbiak szerint

Nyereményidőszak

Sorsolás időpontja

Nyereménycsomag

2024.06.17-23.

2024.06.24.

ArsUna

2024.06.24-30

2024.07.01.

Lizzy

2024.07.01-07

2024.07.08.

ICO

2024.07.08-14

2024.07.15.

Legami

2024.07.15-21

2024.07.22.

ArsUna

2024.07.22-28

2024.07.29.

Lizzy

2024.07.29-08.04

2024.08.05.

ICO

2024.08.05-11.

2024.08.12.

Legami

2024.08.12-18

2024.08.21.

ArsUna

2024.08.19-25

2024.08.26.

Lizzy

2024.08.26-09.01

2024.09.02.

ICO

2024.09.02-08

2024.09.09.

Legami

 

1.       A promóciós játék „helyszíne”: A Játék a szervező weboldalán (www.pirex.hu) kerül megrendezésre (továbbiakban: Szervező Weboldala).

2.       A nyereménysorolás módja: a nyertesek véletlenszerű sorsolás által kerülnek kiválasztásra a AppSorteos https://app-sorteos.com/ segítségével.

3.       A nyertes kihirdetése, értesítése: A nyertesek nevei a Szervező Weboldalán kerülnek közzétételre. A nyeremény eljuttatásának részleteit a nyertesekkel telefonon és/vagy e-mailben egyezteti a Szervező. A nyertes kihirdetését követően a Játékos köteles ezen kapcsolattartási módok igénybevételével együttműködni a Szervezővel, hogy nyereménye átadásra kerülhessen. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Pótnyertes sorsolásának jogát a Szervező fenntartja. Szervező jogosult és nem köteles pótnyertes sorsolására.

4.       A promóciós játékban résztvevő személyek köre, a Játékban való részvétel feltételei: lásd a jelen Játékszabályzat III, IV és V fejezetei.

5.       Jelentkezés a Játékban való részvételre: A Játék időtartama alatt a Szervező webáruházában legalább bruttó 15.000 Ft értékben történő Iskolaszert vásárlással.

 

IV. A PROMÓCIÓS JÁTÉKBAN RÉSZVÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK 

1.       A Játékban kizárólag olyan 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy vehet részt, aki cselekvőképességében nem korlátozott.

2.       A Játékban csak olyan személy vehet részt, aki vállalja, hogy amennyiben tárgyi nyeremény kerül részére kisorsolásra úgy az ilyen nyereményt Magyarország területén átveszi vagy elfogadja, hogy a nyeremény Magyarországtól eltérő harmadik országba történő szállítását saját maga megszervezi. Szervező Magyarország területén kívülre nem biztosítja a nyeremény kiszállítását.

3.       Nem vehetnek részt a játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1.), valamint – egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közvetlen hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1.).

4.       Szervező a sorsolást megelőzően nem vizsgálja, hogy a Játékra jelentkező személy megfelel-e az előző három pontban foglalt feltételeknek. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megfelel a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek. A JÁTÉKOS állításáért saját maga felel és tudomásul veszi, hogy ezen feltételek nem teljesülése esetén Szervező jogosult megtagadni számára a nyeremény átadását és pótnyertest sorsolni.

5.       A fenti kritériumoknak eleget tevő és a játékra jelentkező, valamint a jelen Játékszabályzatot és a hozzákapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót elfogadó természetes személy a továbbiakban: Játékos.

 

V. A JÁTÉKOS NYILATKOZATAI

1.       Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy megismerte a jelen Játékszabályzatot, azt elfogadja, a Játékszabályzat rendelkezéseit nem vitatja. Játékos a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését elfogadja, részleges jogfenntartás a Játékszabályzattal szemben nem lehetséges. Amennyiben a Játékos nem minden rendelkezését fogadja el a jelen Játékszabályzatnak úgy Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárni a Játékból. 

2.       Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező weboldalán a Játékos nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra.

3.       Amennyiben a Játékos nyereményben részesül, Szervező a Játékos nyeremény-átvétel egyeztetés során megadott személyes adatait (név, e-mail cím) a nyeremény átadása céljából is igénybe veszi.

5.       A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételei mellett Játék Adatkezelési Szabályzatának valamennyi rendelkezését is.

6.       A Játékos kijelenti, hogy a nyeremény átadásával összefüggésben megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Játékosok az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

7.       A nyeremény átadását megelőzően vagy azt követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes, ebben az esetben a Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni.

 

VI. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 

1.       Játékban való részvétellel a Játékos a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja. 

2.       Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

1.       a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

2.       más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél,

3.       a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti,

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 

 

VII. A NYEREMÉNY ÁTADÁSA 

  1. A Nyertes kihirdetését követően a Szervező a Játékosnak a nyereményértesítés során a játékos által megadott szállítási címre juttatja el GLS futárszolgálattal, vagy a játékos kérésére az általa megjelölt PirexPapír üzletbe, ahol a játékos személyesen veszi át a nyereményt.

 

VIII. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

1.       A Játék hivatalos Játékszabálya a Szervező Weboldalán, illetve a www.pirex.hu weboldalán jelenik meg. 

 

IX. ADÓK

2.       A Nyereménnyel összefüggő személyi jövedelemadó-kötelezettség a Szervezőt terheli. Játékos tudomásul veszi az adókötelezettséggel járó adatkezelés szükségességét.

 

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

1.       A Játék adatkezelési és adatvédelmi szabályzata a XII. pontban található. 

 

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.       A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

2.       Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező ugyancsak visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy egyéb okból kifolyólag. Ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező minden tőle észszerűen elvárhatót megtesz, hogy a megszüntetés tényét előzetesen közölje a Játékosokkal. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. Játékos ebből fakadóan nem léphet fel kártalanítás vagy kártérítési igénnyel a Szervezővel szemben.

3.       A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

5.       Szervező kijelenti, hogy jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

6.       Játékos panaszával vagy észrevételével az web@pirex.hu címen tehet bejelentést ill. kérhet további tájékoztatást.

7.       Szervező kizárja felelősségét valamennyi a weboldalát ért meghibásodásért, amely időtartam alatt a nyereményjáték nem, vagy csak korlátozottan elérhető. Amennyiben a Játékost ebből fakadóan kár éri úgy Szervezővel szemben nem léphet fel követeléssel.

 

XII. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a PIREX-98 Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18.; adószám: 12358025-2-13; cégjegyzékszám: 13 09 124116; e-mail: info@pirex.hu (továbbiakban „Adatkezelő”) a(z) Back to School nyereményjátékelnevezésű promóciós játékával (a továbbiakban Játék”) kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Cégnév: PIREX-98 Kft. 

Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18.

 A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS:

1. Az adatkezelés célja:

A Játékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kisorsolása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról.

2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a Játékos a jelen Játékszabályzatnak megfelelő jelentkezésével biztosít.

A Játékos jogosult a hozzájárulás visszavonására e-mailben, ebben az esetben ugyanakkor a Játékban való további részvétele nem lehetséges.

3. Az érintettek köre:

A Nyereményjátékra jelentkező játékosok.

4. A kezelt személyes adatok köre:

A Nyereményjátékra jelentkező játékosok neve, emailcíme, telefonszáma, és megrendelése. 

5. Az adatkezelés időtartama:

A Nyereményjátékra történő jelentkezéstől a nyertesek kisorsolásáig.

6. Adatfeldolgozó:

Adatkezelő a Játék lebonyolításában részt vevő adatfeldolgozók:

Marketing ügynökségi tevékenység:

Mediadigital Visual Agency Kft.

1146 Budapest, Thököly út 31-33. A lház VI. em. 602.

Tel.: 20/779-3338

E-mail: hello@mediadigital.hu

Webáruház fejlesztő vállalat:

Netgo.hu Kft

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13. 2.em. 202-204

Tel.: +36-28-200-010

E-mail: info@netgo.hu

Nyeremény sorsolására használt applikáció:  AppSorteos https://app-sorteos.com/

  

7. Az Adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és a Játék lebonyolításában közreműködő web-marketinges munkavállalók jogosultak a személyes adatok megismerésére.

8. Adattovábbítás

Adattovábbítás kizárólag a nyertesek kisorsolása céljából történik az alábbi applikáció részére: AppSorteos https://app-sorteos.com/

A NYEREMÉNYJÁTÉK NYERTESEIHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS:

1. Az adatkezelés célja:

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettség teljesítése, a nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása a nyertesek részére. 

2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a Nyertes és a Szervező között a nyeremény átadására vonatkozó ingyenes szerződés teljesítése. A Nyertes nem köteles adatszolgáltatásra, ebben az esetben viszont elveszíti a nyereményre való jogosultságát.

3. Az érintettek köre:

A Nyereményjátékban nyertesként kisorsolásra kerülő játékosok.

4. A kezelt személyes adatok köre:

Nyereményben részesülő játékosok esetén:

Családi, – és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, rendelésazonosító és a nyeremény kézbesítési címe. A megadott személyes adatok valódiságáért az érintett felel.

5. Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolattartási adatok (e-mailcím, telefonszám, kézbesítési cím) megadásától számított 1 hónap.

6. Adatfeldolgozók:

Webáruház fejlesztő vállalat:

Netgo.hu Kft

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13. 2.em. 202-204

Tel.: +36-28-200-010

E-mail: info@netgo.hu

 

Nyeremény kézbesítésére igénybevett futárszolgálat:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home/

7. Az Adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és a Játék lebonyolításában közreműködő marketinges munkavállalók jogosultak a személyes adatok megismerésére

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA:

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az Infotv. alapján

a) Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

b) Helyesbítés, zárolás, törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

kezelése jogellenes,

az érintett kéri,

a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

c) Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Rendelet alapján

a) A hozzájárulás visszavonása

A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. A hozzájárulás visszavonására az Adatkezelő email címére küldött emailben vagy postai úton az Adatkezelő levelezési címére küldött, az érintett által aláírt levélben van lehetőség.

b) Korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

c) Továbbítás

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (felügyeleti hatóságnál) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

 

Törökbálint, 2024.06.17.

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Ismerje meg a legújabb trendeket, legjobb árakat és exkluzív ajánlatokat!

Nyereményjáték szabályzat Back to School© Pirex papír Minden jog fenntartva!

Bejelentkezés