Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen általános szerződési feltételek a Pirex 98 Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18.; levelezési cím: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18.; elektronikus elérhetőség: info@pirex.hu; telefonszám: +3623/511-600) www.pirex.hu weboldalon keresztül elérhető webáruházában történő vásárlással kapcsolatban tartalmaznak rendelkezéseket.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a webáruházunkból történő rendelés ezen rendelet hatálya alá tartozik. A webáruházon keresztül történő rendelés leadása esetén a szerződés Ön és a Pirex 98 Kft. között jön létre.

 

1.)    A www.pirex.hu weboldalhoz való csatlakozás, illetőleg a web áruházban történő böngészés, a web áruház bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata során a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

 

1.)          A megrendelés a termékek kiválasztásával, a rendelés adatainak megadásával és a megrendelés elküldésével történik. Ahhoz, hogy a webáruházból rendelni tudjon, megelőzően nyilatkoznia kell a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról, melyet a megrendelés elküldését megelőzően a weboldalon található jelölőnégyzet bejelölésével elismer és igazol.

 

2.)    A megrendelése elküldését, és annak vevőszolgálatunkhoz való beérkezését e-mailben igazoljuk vissza. Amennyiben a visszaigazolt adatokban elírást talál, vagy rendelését módosítani kívánja, szíveskedjen azt a visszaigazolást követően haladéktalanul megtenni ügyfélszolgálatunk elérhetőségeinek valamelyikén. A tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Pirex 98 Kft-t semminemű felelősség nem terheli. Minden megrendelést nyilvántartunk utánkövetés céljából, a weboldalunk saját adminisztrációs rendszerében.

 

3.)    A tájékoztató e-mail nem minősül a rendelés visszaigazolásának, a rendelés visszaigazolását a rendelés feldolgozása után fogja megkapni! Előreutalásnál épp ezért minden esetben várja meg, amíg kollégáink visszaigazolják Önnek, hogy a megrendelt termék készleten van és csak ez után rendezze a megrendelés értékét! A Felek közötti szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre és a megrendelés kiszállításával, valamint a megrendelés értékének megfizetésével minősül teljesítettnek. A szerződéskötés nyelve a magyar.

 

4.)    A webshop termékfotóin látható szín, valamint a termék valóságos színe között árnyalatbeli különbség előfordulhat.

 

5.)    A webáruházunkban szereplő termékek ára forintban értendő, tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítási költséget, valamint csak a weben rendelt termékekre érvényesek. 

A szállítási költségekre vonatkozó részletes tájékoztatás az alábbi linken keresztül érhető el: http://www.pirex.hu/vasarloi-informaciok/fizetesi-es-szallitasi-informaciok.

A Pirex 98 Kft. fenntartja a jogot, hogy az egyes termékek árait időközben megváltoztassa, azonban az árváltozás nem érinti a már leadott rendelések értékét.

 

A Pirex 98 Kft. nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Pirex 98 Kft. nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Pirex 98 Kft. felé való érvényesítése, illetve megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 

6.)    Törzsvásárlói kártya programunk keretében a törzsvásárlói kedvezmény web áruházunkban leadott rendelések esetén is igénybe vehető a kártyaszám megadásávalHibás kártyaszám megadásából történő helytelen pontfelírásért a Pirex 98 Kft nem vállal felelősséget.

 

7.)    Amennyiben főoldali banner jelöli: Kiemelt vasárnapi akcióinkban feltüntetett aktuális kedvezmények más kedvezménnyel össze nem vonhatóak, akciós termékekre és a szállítási költségre nem vonatkoznak, valamint kizárólag házhozszállítás esetén érvényesek, utánvételes rendeléseknél. Az online kifizetett rendeléseknél a kedvezményt utólag nem tudjuk érvényesíteni. 

 

8.)    A megrendelt termékek kiszállítása történhet egy Ön által megadott címre, vagy rendelését átveheti valamelyik üzletünkben. Tekintettel arra, hogy a szállítás munkaidőben történik, kérjük, szíveskedjen olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítás időpontjában a csomag átvétele megoldott. Javasoljuk, hogy megrendelésekor adjon meg egy pontosított vagy kiegészített elérhetőséget is arra az esetre, ha mégis probléma merülne fel a kézbesítéskor.

 

9.)       Megrendelésének kiszállítását kizárólag Magyarország területére tudjuk vállalni.

 

10.) A termékek szállítása a GLS futárszolgálattal történik, 3-5 napos kiszállítási határidővel. A szállítási díj a vásárolt értéktől függően alakul, erről pontosabban a "Házhozszállítás" (http://www.pirex.hu/hazhozszallitas) menüpontban tájékozódhat.

 

11.)    Amennyiben rendelésének átvételére a személyes átvételt választotta, úgy azt a visszaigazolástól számított 5 napon belül áll módjában megtenni. Ezen határidő lejárta után rendelését töröljük. Abban az esetben, ha az átvétel időpontjára vonatkozóan egyedi kérése van, kérjük, előre jelezze ügyfélszolgálatunkon.

 

12.)    A megrendelt termékek vételárát megfizetheti előre utalással, utánvéttel, valamint bankkártyával. Amennyiben rendelését valamelyik üzletünkben kívánja átvenni, akkor ott fizethet készpénzzel, bankkártyával, vagy azon utalványok egyikével, melyet hálózatunk elfogad. Kiszállítás esetén, a számlát a csomagban helyezzük el.

 

13.) Webáruházunk biztonságos online fizetési lehetőséget biztosít a OTP Bank segítségével. Az elektronikus fizetés a bank honlapján, az ott meghatározott jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak maximálisan megfelelő feltételekkel történik.

A Simple Pay online bankkártyás fizetést választva a Megrendelő elfogadja, hogy a Pirex 98 Kft, (2045 Törökbálint, Torbágy utca 18) által a www.pirex.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre:

keresztnév
vezetéknév
email
telefonszám
számlázási név
számlázási irsz
számlázási város
számlázási utca
számlázási megye
számlázási ország

szállítási név
szállítási irsz
szállítási város
szállítási utca
szállítási megye
szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff"

 

14.)    Kellékszavatosság

 

·                     Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a Pirex 98 Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint.

 

·                     Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

·      Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb 1 (egy) év.

 

·                    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a Pirex 98 Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

·      Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pirex 98 Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

15.)    Termékszavatosság

 

·      Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

·      Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

·      Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

·                    Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

·                    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

·      A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-     a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-     a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

16.)    Jótállás

 

·      Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a Pirex 98 Kft. jótállásra köteles.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, így az irodatechnikai berendezések is.

A rendelet tárgyi hatálya az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

·      Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

A jótállás időtartama 1 (egy) év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

 

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
 

Jótállás keretében a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Pirex 98 Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Pirex 98 Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Pirex 98 Kft. adott okot.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Pirex 98 Kft-t terhelik.

 

·      Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 

A jótállás nem érinti az Ön jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

17.)    Elállás joga

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében, Ön indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül. Az elállást érvényesnek kell tekintenünk, amennyiben erre vonatkozó egyértelmű, írásos nyilatkozatát a határidő lejárata előtt megküldi. Szerződéstől való elállási szándékát a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak szerinti nyilatkozat-minta használatával is bejelentheti, az aláírt nyilatkozat Pirex 98 Kft. fentiekben megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére történő megküldésével.

 

Elállás esetén a megrendelő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a vevőszolgálat részére, vagy abba az üzletbe, ahol a megrendelést átvétette. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldte. Elállás esetén a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos összes költség a megrendelőt terheli.

 

A visszaküldött termékeket kizárólag abban az esetben áll módunkban visszavásárolni, ha az hiánytalan, sértetlen állapotban érkezik vissza vevőszolgálatunkhoz, vagy abba az üzletbe, ahol a megrendelést átvétette. A Pirex 98 Kft. a hiánytalan, sértetlen állapotban visszaküldött termékek vételárát legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Pirex 98 Kft. a megrendelőt megillető összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a megrendelő a terméket hiánytalanul, sértetlen állapotban vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. E kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Pirex 98 Kft. a megrendelőnek visszajáró összeget a megrendelő által megadott bankszámlaszámra utalja vissza, melyhez a megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja.

 

Abban az esetben, ha a megrendelő a szerződést a teljesítés megkezdését követően mondja fel, úgy az elszámolás során a megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a megrendelő bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, úgy az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

18.)    A www.pirex.hu weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy Ön is tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az adatvesztés, adatszivárgás, a számítógépen vagy más, web áruház böngészése során használt elektronikus eszközén tárolt adataihoz való jogtalan hozzáférés megakadályozása érdekében. A web áruházban történő vásárlás feltételezi a megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Pirex 98 Kft. nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a www.pirex.hu weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Minden esetben a megrendelőt terheli a web áruház eléréséhez használt eszközének, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

19.)    Panaszkezelés 

Termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést:

 

Pirex 98 Kft.

levelezési cím: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18.

elektronikus elérhetőség: web@pirex.hu  

telefon: +3623/511-600 112 mellék (8-16 óra között)
 

A panaszt a Pirex 98 Kft. 30 napon belül megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
 

A Pirex 98 Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak a panasz bejelentésétől számított 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. 

A panasz elutasítása esetén a fogyasztó a panaszával bírósághoz fordulhat, illetőleg békéltető testület előtti eljárását kezdeményezhet.

Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 18-37/A. §§-ai tartalmazzák.


A Pirex 98 Kft. székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:
 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Központi telefonszám: + 361/269-0703

Fax: + 361/269-0703

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
 

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU 2013. 05. 21-én kelt rendelet 14.1 cikkének megfelelően tájékoztatjuk, hogy az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. A platformot elérheti itt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

 

20.)    Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2023. július 20. napján léptek hatályba. Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa, annak figyelembe vételével, hogy a már elküldött rendelésre még a változtatás előtt hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A web áruház mindenkor hatályos általános szerződési feltételei a www.pirex.hu weboldalon a http://www.pirex.hu/vasarloi-informaciok/altalanos-szerzodesi-feltetelek linken keresztül elérhető.

 

21.)   Az Általános Szerződési Feltételekkel, vagy a megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, szíveskedjen ügyfélszolgálatunkhoz fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén;

 

Tel.: +3623/511-600  112 mellék (8-16 óra között)

E-mail: web@pirex.hu 

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Ismerje meg a legújabb trendeket, legjobb árakat és exkluzív ajánlatokat!

ÁSZF© Pirex papír Minden jog fenntartva!

Bejelentkezés